Informatie

Deze homepage is beschikbaar voor fokkers, die lid zijn van de DDVN en hun nest Duitse doggen pups te koop aan willen bieden of gebruik willen maken om een dekmelding te doen met foto’s beide ouders, met aanvullende gegevens.

Er zullen alleen nesten worden geaccepteerd waarvan beide ouders in bezit zijn van een FCI erkend stamboom. Verdere informatie omtrent ouders kunt u zelf doorgeven. Alleen nesten worden geplaatst die volgens Specifiek Fokreglement zijn van de rasverenigingen.

Euddc goeddekeurde ouders is natuurlijk ook toegestaan en zal worden vermeld.

Dat houdt in, na ontvangen van copie, DCM onderzoek niet ouder dan 1 jaar, HD uitslag, Gezondheidsverklaring(van de NDDC wordt ook geaccepteerd) en eventuele DNA afgifte met een profiel van de Raad van beheer, DDVN, NDDC.

Verder zullen alle gegevens die zijn doorgegeven worden gecontroleerd op waarheid en vervolgens zal dat bij het nest worden vermeld.
Er bestaat ook een mogelijkheid, dat Duitse Doggen Vereniging Nederland een controleur stuurt om het nest te controleren op afwijkingen. 

Zijn deze van dien aard, dat het nest niet acceptabel is te bemiddelen, zal deze niet op de homepage worden geplaatst.

In de nesten zwart en gevlekt zullen de aanwezige grijstijgers ook mogen worden vermeld, indien gewenst.
Ook in de andere erkende combinaties, wanneer daar kleuren in zitten die niet binnen deze kleurslag vallen, mogen die worden vermeld, indien gewenst.Het gehele nest krijgt immers stambomen of afstammingsbewijs.

Erkende combinaties zijn:
Blauw  Blauw
Blauw Zwart uit blauw 
Zwart  Gevlekt 
Gevlekt  Gevlekt
Zwart Zwart 
Geel Geel
Gestroomd Geel
Gestroomd Gestroomdl

De nesten op deze homepage kunnen gelijkwaardig zijn, aan de nesten aangeboden op een andere puppiebemiddelingslijst.

Van al deze aangeboden nesten, zal te allen tijde de fokker de eindverantwoording hebben en niet diegene die in deze bemiddelt.

De aangeboden nesten zullen moeten voldoen aan het Rasspecifiek Fokreglement van de DDVN of NDDC.