Informatie over het aanschaffen van een pup

 

Een nieuwe huisgenoot
Een beslissing met vergaande consequenties. u hebt besloten een Duitse dog te nemen in uw gezin. u hoopt op een langdurige band van vriendschap en trouw tussen U, uw gezin en de nieuwe huisgenoot, want als u dat niet hoopt moet u geen hond nemen.
Buiten de beschikbare literatuur van diverse informatieboekjes, willen wij u iets meer vertellen over de Duitse Dog, opdat u nog bewuster voor dit ras kiest.

Hoe en bij wie koopt u een pup
'Bezint eer ge begint!!'
U koopt een hond die zeer groot wordt, moeilijk op te fokken is, waarvoor zeer veel tijd en liefde nodig is en die uw kamer zal vullen. Soms kan het verstandiger zijn een kleiner ras te kiezen. U dient u zich er van bewust te zijn dat, vanaf ca. de 5e maand eet uw dog vrijwel net zoveel als een volwassen dog.

De prijs van een pup
De prijs van de pups is nogal uiteenlopend, deze variŰren van 800 tot en met 1500 euro.

Een fokker met uitstekende resultaten op tentoonstellingen en goedgekeurde honden met een HD uitslag beter bevonden dan HD D, zal natuurlijk meer kunnen vragen dan het gemiddelde. Ook het aantal in het nest of de stamdieren kunnen een verschil aan prijs geven. Het is echter geen garantie dat u een pup koopt die later op tentoonstellingen ook goede resultaten zal behalen. Dat hangt immers van allerlei factoren af.

Goedkope prijs
Laat u zich nooit be´nvloeden door een goedkope prijs voor de pup. u zou er later erg veel spijt van kunnen krijgen. Het omgekeerde, dat een dure pup ook altijd goed is, hoeft natuurlijk ook niet waar te zijn. Het is aan de fokker, wat deze aan nazorg en begeleiding in de prijs verwerkt.

Wat u moet ontvangen bij aankoop doggepup

Het Europees dierenpaspoort:
Hierin staan vermeld welke inentingen uw pup van de dierenarts heeft ontvangen. Let goed op; dit boekje wordt uitsluitend door de dierenarts afgegeven. Deze controleert de bijpassende pup met chipnummer. Hierna word er door de Dierenarts de gegevens, betreffende deze pup ingevuld.
Instructies:
Elke goede fokker zal u alle Instructies inzake de opvoeding en voeding geven. Ook zal deze verantwoordelijk zijn voor de begeleiding die u bij de opfok nodig heeft. Nadere instructies zijn dan afhankelijk van de toestand en conditie van uw dog.
Stamboom:
Sommige fokkers geven er de voorkeur aan om de stamboom zelf te komen brengen, of verzoeken u deze in gezelschap van uw dog te komen afhalen. Afgifte van een stamboom kan enkele maanden op zich laten wachten. Er zal binnenkort een nieuwe procedure van de Raad van Beheer worden gestart, waardoor er bij afhalen al een stamboom aanwezig zal zijn.
Koopcontract:
Het verdient aanbeveling de fokker te vragen naar een koopcontract.

Contact met de fokker
Het houden van contact met de fokker is zeer aan te bevelen. Probeer ook de fokker eens te bellen met goed nieuws, maar vooral als het iets minder gaat, neem eerst contact met deze op, die kan en zal zeker proberen u verder te helpen.

Geef ook verhuisberichten door, er zijn fokkers die graag weten, waar hun fokprodukt blijft. Schakel bij eventueel voorkomende ziektes steeds uw dierenarts in,probeer ook de fokker hierover in te lichten, want vaak zijn kleine dingen op te lossen met iets simpels.
Ga nooit zelf experimenteren of knoeien.

Wat de voeding betreft is het raadzaam de adviezen van de fokker op te volgen, omdat niet elke dierenarts ervaring heeft met de grote problemen rond de voeding van de zeer snel groeiende dog.

Het kopen van pups bij de 'vermeerderaars' raden wij u ten sterkste af. Er zijn fokkers met meerdere honden die over dat bestand minder nesten per jaar hebben, dan een fokker met 3 teven, die ieder jaar 3 nesten heeft. De dog is een huishond en lid van uw gezin. Vele doggen en gezinnen zijn in het verleden de dupe geworden van de aankoop uit dergelijke productiebedrijven.Vraag vooral naar de reden waarvoor het nest is gefokt, dan ontdekt u vanzelf of dit met liefde voor het ras is gedaan of ergens anders voor.Bij een fokker die het nest doet met de bedoeling het ras te verbeteren, zult u ook ten allertijde terecht kunnen met uw vragen over het wel en wee, van de door deze gefokte hond. Een pup behoort juist tussen de 4 en de 10 weken regelmatig contact te hebben met mensen, soortgenoten en met een 'normale' menselijke omgeving.

Een nieuwe huisgenoot
Het is zover. u heeft een Duitse Dog als nieuwe huisgenoot.
Automatisch duikt de vraag op: 'Hoe moet ik met mijn Duitse Dog omgaan?'
EÚn ding moet u echter duidelijk zijn. De hond begrijpt de mens zeer snel. Omgekeerd is dit echter niet altijd het geval; de mens begrijpt het karakter van de hond niet helemaal.
Het laatste is echter van het grootste belang voor een volkomen harmonie tussen mens en hond en onontbeerlijk voor de latere levensgemeenschap met uw dog.

Het beste vergelijk is een computer, die werkt ook pas goed, als er door u software is ge´nstalleerd.

Doggenliefhebbers
Deze informatie is in de eerste plaats bedoeld voor die mensen, die tot de kring van doggenliefhebbers behoren of gaan behoren.
Het is niet uitgesloten dat ervaren doggenliefhebbers en fokkers bedenkelijk het hoofd schudden bij het lezen van dit bericht of er sceptisch tegenover staan.

Uw persoonlijke ervaring
Op grond van uw persoonlijke ervaring, ook al is deze maar kort, heeft u als liefhebber van de dog kunnen vaststellen dat een Dog een levenslustige en olijke rakker is. Maar hoe gaat dat verder?

Het karakter
Belangrijk is, dat u zich met de aard, de eigenschappen en het karakter van de dog vertrouwd maakt. Het beschermen en bewaken is sinds de oertijd diep ingeworteld in het instinct van de dog. Hij is een onomkoopbare beschermer van de familie en zal huis en haard, zonodig met alle kracht, als een bezetene verdedigen. Hij is zich moreel bewust van zijn imposante verschijning en zal slechts zelden, en dat alleen in noodgevallen, gebruik maken van zijn zeer krachtig gebit.
Reeds in halfvolwassen stadium kunnen wij vaststellen dat hij blaft bij het naderen van vreemden.

Jeugd
In de jeugd dient zijn speelsheid de vrije loop te hebben. De jonge dog zal elke situatie benutten om te rennen. Of dit nu achter een bal aan is, of omdat hij een speelkameraad ziet, rennen wil hij. In zulke gevallen wordt zijn blaffen een juichkreet en een wellustige, zichzelf overslaande levensschreeuw.

Erkenning
EÚn van de meest opvallende eigenschappen van de dog is, dat hij in zijn nieuwe omgeving erkenning probeert te vinden. Hij probeert het u naar de zin te maken en u zult spoedig ontdekken dat uw lof en beloning de dog goed doet. Zoals ook bij de mens behoort een zekere aard van zelfbewustzijn, door uw erkenning, tot zijn levensgeluk.
Vergeet u niet, dat een verkeerde opvoeding de persoonlijkheid van uw dog (die iedere dog door zijn grootte bezit) kan verstoren.

Behandeling
Vele doggenbezitters vergeten dat speciaal de Duitse Dog uiterst fijngevoelig reageert op de manier waarop u hem behandelt. Een verkeerde opvoeding of behandeling zal een zeer negatieve uitwerking hebben op zijn verdere leven. Treedt uw dog met veel begrip en liefde tegemoet, u bereikt hiermee meer dan met een brute behandeling, die bij de dog slechts onbegrip en een diep beledigde indruk achterlaat. Weest u er ook van overtuigd dat uw dog van nature niet boosaardig of gemeen is, maar eerlijk en oprecht; enkele verkeerd behandelde doggen uitgesloten.

Rechten
Geef de dog als familielid zekere rechten. Hij wil graag uw problemen delen en al hetgeen u betreft meemaken, beleven, zien en besnuffelen. Als familielid heeft hij een zeker recht op informatie, dus laat hem even snuffelen als u iets meebrengt uit de stad en thuis uitpakt.

De wezenlijke kenmerken
Dit zijn wezenlijke kenmerken van de Duitse Dog. Deze aan het ras verbonden instincten mogen we niet onderdrukken. Door constante uw aandacht op deze instincten te concentreren, deze verder te ontwikkelen en te benutten, houdt u dit instinct wakker. u wilt toch een levenslustige en vrolijke hond en geen creatuur waarop u uw boosheid kunt afreageren. Ondanks dit alles moet de jonge dog toch zijn plaats vinden in de familie waarvan hij nu lid is geworden.

De opvoeding
De opvoeding berust op fundamentele kennis van de aard en kennis van de verhoudings- en levenswijze van de Duitse Dog, die nu aan baasje of vrouwtje ondergeschikt moet worden gemaakt. U dient daarvoor te bewijzen dat u als 'roedeldier' sterker en verstandiger bent.

Vermenselijkt
Bij al uw moeite rond de dog dient u te vermijden dat deze "vermenselijkt". u mag bij de nu volgende opvoeding niet vergeten dat in uw dog een eigen persoonlijkheid sluimert, waarin, in afwijking van de natuur, bijzonder eigenschappen gebracht moet worden.
Zeker, er zijn ook verwende, schrikachtige doggen, die echter later vervelend worden als verwende kinderen. Bij deze doggen ontbreekt hetgeen wij bij de jonge dog zo op prijs stellen, nl. het spelen, het lustige en het vrolijke.
Natuurlijk willen we ook geen kleine huistirannen, rovers of hysterische blaffers.

Mensenkennis
Daarom is bij de jonge Duitse Dog de opvoeding van het allergrootste belang en moet zijn gedrag aangepast worden. In eerste instantie moet echter het verstandelijke en de mensenkennis van de dog in aanmerking worden genomen. Wees niet verrast bij uw moeite de dog op te voeden. Hij probeert u "week" te maken door zijn ogen te verdraaien, met zijn staart te kwispelen etc.
Hij zal ook proberen u met kunstjes af te leiden of over te halen.