Voorwaarden
   

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan. Ook mogen teksten en/of foto’s van derden niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • U mag de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels dat het nest e.d. dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken.
 • Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor nesten, dekreuen en honden die verboden zijn volgens de wet of de Duitse Doggen Pups.nl beleidsregels zijn niet toegestaan.
 • Advertenties met een doorverwijzing naar een concurrerende website zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als doel het, direct of indirect, promoten van een bedrijf.

 

   
Hoe kan ik een advertentie plaatsen?
 
 • Stuur gegevens met foto op naar het vermelde emailadres.
   
Wanneer wordt mijn advertentie geplaatst?
 

Na een controle van uw gegevens en ontvangen betaling, zal de advertentie worden geplaatst.
Iedere maandag wordt de site ge-update en zal u melding erbij staan.

   
Wat is het tarief van de te plaatsen meldingen?
 
 • Een dekmelding kost 20 euro incl. B.T.W en blijft 9 weken staan.
 • Een nestvermelding met foto’s en homepage vermelding kost 40 euro incl. B.T.W. en mag maximaal 6 maanden op de site blijven staan.
 • In de advertentie biedt u diensten aan.
 • In de advertentie wordt een website genoemd of er wordt
  verwezen naar een website.
   
Hoe kan ik betalen voor mijn advertentie?
  Na bevestiging van uw advertentie kunt u op de volgende manieren betalen:
Met een eenmalige incasso, zal her bedrag van uw rekening worden geïncasseerd.
   
Hoe kan ik mijn advertentie wijzigen?
  U geeft uw wijzigen door per e-mail
   
Hoe kan ik mijn advertentie verwijderen?
  U geeft aan per e-mail dat u uw advertentie wilt verwijderen
   
Waarom is mijn advertentie verwijderd?
  Wanneer een advertentie niet aan de Gebruiksvoorwaarden of de regels voldoet, verwijdert Duitse Doggen Pups.nl de advertentie. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen. Vergeet niet het verwijderingbericht mee te sturen.
   
Waarom mag ik geen advertenties meer plaatsen?
  Wanneer de Gebruiksvoorwaarden of de regels meerdere keren worden overtreden of wanneer er duidelijk sprake is van reclame of SPAM, zal het de adverteerder onmogelijk gemaakt worden advertenties op Duitse Doggen Pups.nl te plaatsen. Wanneer er sprake is van een vergissing kan een adverteerder wel verzoeken dit ongedaan te maken door contact op te nemen.
   
Welke regels gelden voor iedereen?
 

Duitse Doggen Pups.nl is een platform
Duitse Doggen Pups.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van nesten, ongedwongen kan kijken het aanbod. Duitse Doggen Pups.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Duitse Doggen Pups.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde nesten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders nesten te verkopen en de bevoegdheid van kopers nesten te kopen.

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen.

Duitse Doggen Pups.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Duitse Doggen Pups.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Duitse Doggenpups.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Duitse Doggen Pups.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites.
Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of het beleid van Duitse Doggen Pups.nl
DDP behoudt zich het recht toe u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van DDP in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de overige beleidsregels van Duitse Doggen Pups.nl, onverminderd het recht van Duitse Doggen Pups.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.
Indien Duitse Doggen Pups.nl redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mail adres, aan derden te verstrekken.

   
Wat doet Duitse Doggen Pups.nl met mijn gegevens als ik de wet overtreed?
  DDP kan zonder waarschuwing aan de adverteerder justitie inschakelen als de adverteerder de wet ernstig overtreedt.
   
Verkoopt DDP mijn persoonlijke gegevens?
 

Nee, DDP zal nooit zonder toestemming van de adverteerder zijn of haar gegevens aan derden verkopen.

   
Hoe kan ik Duitse Doggen Pups bereiken?
  U kunt contact opnemen met Duitse Doggen Pups.nl per e-mail of telefoon.
   
Ik heb een idee, suggestie, vraag of klacht, hoe kan ik dit aan DDP doorgeven?
  U kunt uw idee, suggestie, vraag of klacht doorgeven aan Duitse Doggen Pups.nl per e-mail.
   
Ik wil graag een banner plaatsen op Duitse Doggen Pups.nl
 

Ook met banners kunt u adverteren op DDP.
Wenst u meer informatie, dan kunt u ons mailen.